Usługi prawne

Usługi prawne, które oferuję dotyczą prawa administracyjnego, gospodarczego, pracy, spadkowego i rodzinnego. W ich zakresie świadczę kompleksową pomoc – udzielam konsultacji, sporządzam pisma procesowe, tworzę wzory umów, a także reprezentuję klienta przed sądem i innymi organami administracyjnymi. Współpracuję zarówno z osobami prawnymi, jak i fizycznymi. Pomagam też pojedynczym jednostkom organizacyjnym oraz firmom i spółkom prawa handlowego. Specjalizuję się i zapewniam m.in.:

  • doradztwo prawne,
  • opracowanie dokumentów kierowanych do organów administracji publicznej,
  • przedsądową windykację należności,
  • przygotowanie pism procesowych
  • reprezentację klienta przed sądami administracyjnymi, powszechnymi, przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • zastępstwo procesowe.

To nie jest pełny zakres moich działań. Zapraszam do zakładek dedykowanych konkretnej dziedzinie prawa. Tam znajdują się szczegóły dotyczące udzielanej przeze mnie pomocy w obrębie kategorii prawnych.

Na czym polega reprezentowanie strony przed sądem?

Jedną z oferowanych przeze mnie usług jest reprezentowanie klienta przed sądem. Następuje to wskutek udzielonego pełnomocnictwa procesowego przez stronę. Wówczas to ja pojawiam się przed sądem, a nie osoba czy firma, z którą współpracuję. To rozwiązanie jest komfortowe i potrafi zaoszczędzić czas oraz zdrowie, ponieważ nie ukrywajmy – wizyty w sądach są stresujące. Dodatkowo jako radca prawny z wieloletnim doświadczeniem do każdej sprawy podchodzę indywidualnie i merytorycznie, dzięki temu w przeciwieństwie do klienta łatwiej jest mi wyeliminować emocje, które mogą utrudniać przejście przez proces sądowy.

Na podstawie pełnomocnictwa procesowego posiadam umocowanie m.in. do:

  • czynności procesowych wraz z powództwem wzajemnym oraz skargą o ponowienie postępowania,
  • czynności związanych z egzekucją i zabezpieczeniem,
  • uznania przywództwa, zawarcia ugody i zrzeczenia się roszczenia – o ile zostało to wyłączone w pełnomocnictwie,
  • pobranie kosztów całego procesu od strony przeciwnej.

O czym jeszcze warto wiedzieć, przekazując pełnomocnictwo?

W czasie konsultacji zawsze dokładnie tłumaczę moim klientom, na czym polega powierzenie pełnomocnictwa, w tym jakie prawa i obowiązki przysługują zarówno klientowi, jak i radcy prawnemu. Część tych kluczowych przedstawiam poniżej.

Otóż jeśli klient zdecydował się na pełnomocnika nie oznacza to, że nie może podejmować samodzielnych decyzji i działań – jak najbardziej jest to możliwe. Co więcej w przypadku sprzeczności woli mocodawcy i radcy prawnego, pierwszeństwo ma osobista wola mocodawcy. Natomiast jeśli nie był on obecny podczas dokonania wybranej czynności przez pełnomocnika, np. przed sądem, to nie może jej odwołać. Podobnie jest w kontekście decyzji zawartych w pismach procesowych, na co wskazuje uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1995 roku, III CZP 43/95, OSNC 1995, nr 9, poz. 122.  Natomiast w sytuacji, gdy klient chce odwołać daną czynność pełnomocnika, może odnieść się do przepisów k.c. o uchyleniu się od konsekwencji danej decyzji lub powołać się na nieważność tych oświadczeń. Inne przepisy k.c. również umożliwiają odwołanie się, wskazując na wadliwość czynności prawnych. Ważne jest jednak, że wówczas strona musi udowodnić, że mimo nieobecności w czasie podejmowania danej decyzji przez pełnomocnika, nie mogła niezwłocznie zareagować i jej zapobiec.

Inną kwestią, która zdarza się niezwykle rzadko, jest ważność pełnomocnictwa po śmierci strony. Wówczas pełnomocnictwo wygasa, natomiast pełnomocnik uczestniczy w postępowaniu do momentu jego zawieszenia.

 

dokumenty

Prawo administracyjne

Czytaj więcej...
wykres giełdowy

Prawo gospodarcze

Czytaj więcej...
dokumenty
Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Czytaj więcej...
Starsza para obejmująca się

Prawo spadkowe

Czytaj więcej...