Prawo pracy

dokumenty

Specjalizuję się w zakresie prawa pracy, oferując tym samym rzetelną pomoc prawną pracownikom i pracodawcom, a także rozstrzygam spory pomiędzy tymi stronami. Współpracuję zarówno z osobami prawnymi, jak i fizycznymi, w tym zajmuję się stałą obsługą firm i spółek prawa handlowego. Dodatkowo sporządzam projekty umów o dzieło, pracę i zlecenie.

W jaki sposób pomagam pracodawcom?

Jedną z kluczowych usług, które realizuję dla właścicieli firm, jest sformułowanie umowy zgodnej z prawem, która skutecznie zabezpieczy firmę przed niepożądanymi zdarzeniami. Zlecając mi jej przygotowanie, skupiam się zarówno na podstawach zawarcia stosunku pracy, jak i dodatkowych zapisach, np. klauzuli o zakazie konkurencji, karach za nieprzestrzeganie wybranych obowiązków oraz odpowiedzialności finansowej będącej zadośćuczynieniem za inwestycje firmy w rozwój pracownika. Ten ostatni aspekt dotyczy najczęściej zwrotu części lub całości finansów za złożenie wypowiedzenia i odejście z pracy po ukończonym kursie czy szkoleniach.

Dodatkowo zajmuję się również prowadzeniem negocjacji w organizacji pomiędzy osobami na różnym szczeblu, a także służę pomocą przy negocjacjach zewnętrznych. Pomagam także uregulować nietypowe formy zatrudnienia, które opierają się na umowach cywilnoprawnych i stanowią pracę tymczasową.

Pomagam też opracować wewnętrzne regulaminy pracy, kodeksy etyczne i antydyskryminacyjne oraz inne polityki zasad, które regulują stosunki pracy między pracownikami a firmą.

W jakich sprawach reprezentuję pracowników?

Głównym profilem mojej działalności w aspekcie prawa pracy i pomocy pracownikom jest wstawianie się za nimi, by zadbać o możliwość skorzystania z praw, jakie im przysługują w ramach zawartego stosunku pracy, a o których często nie zdają sobie sprawy. Udzielam kompleksowych i merytorycznych konsultacji, na których indywidualnie analizuję przypadek klienta i jego umowę. Reprezentuję również stronę w sądzie wskutek przekazanego pełnomocnictwa procesowego. Dodatkowo pomagam w procesie odwoławczym od rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem.

Co warto wiedzieć o odszkodowaniu pracowniczym?

Jednym z problemów, z którym najczęściej zgłaszają się do mnie klienci, jest ubieganie się o zadośćuczynienie wskutek wypadku w pracy. Wieloletnie doświadczenie w branży pokazało mi również, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jakie posiadają prawa w takiej sytuacji. Stąd też rozszerzę nieco ten temat.

Na początku warto zdefiniować, czym jest wspomniany wypadek przy pracy. Otóż według tzw. ustawy wypadkowej jest to nagłe zdarzenie w miejscu pracy, które zostało wywołane zewnętrzną przyczyną, a w skutkach doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. W związku z takim wypadkiem i poniesionymi stratami pomagam uzyskać odszkodowanie finansowe za:

  • szkody dotyczące uszkodzenia ciała, które wymagają poniesienia kosztów leczenia, w tym zakupu leków, środków medycznych, a także dojazdów do szpitali i lekarzy;
    doznaną krzywdę fizyczną i psychiczną;
  • utracenie zarobków, które osoba poszkodowana mogła uzyskać, gdyby nie doszło do wypadku;
  • utratę bliskiej osoby, która była śmiertelną ofiarą wypadku w pracy;
  • utratę zdolności do dalszego wykonywania pracy – jest ono wypłacane w formie renty.