Prawo administracyjne

dokumenty

W zakresie prawa administracyjnego występuję w imieniu strony przed organami administracji publicznej oraz przed sądem administracyjnym w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Sporządzam skargi do WSA oraz skargi kasacyjne do NSA.