Prawo rodzinne

osoba trzymając ręce nad rodziną

W ramach prawa rodzinnego sporządzam pisma procesowe dotyczące spraw alimentacyjnych, rozwodowych, o separację, zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz podziału wspólnego majątku.

Ponadto przygotowuję pisma w sprawach dotyczących ojcostwa władzy rodzicielskiej, czy przysposobienia. W każdej z tych spraw podejmę się również reprezentowania interesów klienta przed sądem.