Prawo spadkowe

Starsza para obejmująca się

Świadczę usługi z zakresu prawa spadkowego. Oferuję profesjonalne konsultacje, w czasie których analizuję przypadek klienta i tłumaczę, w jakiej znajduje się sytuacji względem spadku. Pomagam również uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia. Reprezentuję klienta w procesie sądowym, regulującym stosunki prawne po zmarłej osobie. Głównym profilem mojej działalności, odnoszącej się do prawa spadkowego, jest rzetelne doradztwo dotyczące zasadności odrzucenia lub przyjęcia spadku, a także jego sporządzenia. Mam doświadczenie w prowadzeniu m.in. spraw o:

 • obalenie testamentu,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zachowek,
 • zniesienie współwłasności, która powstaje wskutek nabycia spadku.

Co warto wiedzieć o sporządzaniu testamentu?

Testament to inaczej akt ostatniej woli, a osoba, która jest jego autorem to testator. Jedną z przesłanek, wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego i świadczącą o tym, że testament jest zgodny z prawem stanowi sporządzenie go przez osobę dysponującą pełną zdolnością do czynności prawnych. Istotne jest również to, że nie może on być przygotowany przez pełnomocnika czy wspólnie ze współmałżonkiem, gdyż wówczas będzie nieważny. Wszelkie zapisy znajdujące się w testamencie mają odzwierciedlenie nie wcześniej niż w wypadku śmierci testatora.

Rodzaje testamentów

Przepisy kodeksu cywilnego wskazują na 2 główne rodzaje testamentów. Są to kolejno zwykły akt ostatniej woli i szczególny.

 • Testament zwykły może być spisany przez każdą osobę ze zdolnościami do czynności prawnych i bez względu na czas czy okoliczności. Do tej kategorii testamentu zalicza się:
  • testament własnoręczny – jak wskazuje nazwa, musi być napisany odręcznie i to w całości,
  • testament notarialny – przygotowany przez notariusza w postaci aktu notarialnego,
  • testament allograficzny – jest to ustne oświadczenie woli, aby było uznane za aktualne i zgodne z prawem musi być wypowiedziane w obecności dwóch świadków; są nimi np. kierownik urzędu stanu cywilnego, marszałek województwa, sekretarz powiatu lub gminy, starosta, a także wójt, burmistrz lub prezydent miasta w zależności od miejsca zamieszkania testatora.
 • Testament szczególny jest sporządzany wtedy, gdy testament zwykły nie może zostać zrealizowany oraz wskutek obawy przed nagłą śmiercią testatora. Istotne jest to, że jeśli w ciągu 6 miesięcy od przygotowana tego rodzaju aktu woli ustaną przyczyny, które przemawiały za sporządzeniem testamentu szczególnego, to przestaje on obowiązywać. Należy wówczas sporządzić testament zwykły. W tym rodzaju testamentu wyróżnia się:
  • testament ustny – musi być sporządzony przy 3 świadkach,
  • testament podróżny – może być przygotowany np. na statku powietrznym lub morskim, w tym przypadku osobą odbierającą oświadczenie woli jest dowódca statku, który odczytuje je w obecności 2 świadków,
  • testament wojskowy – reguluje go rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, które zostało wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w art. 956 oraz 967 k.c. znajduje się lista osób, które mogą pełnić rolę świadka.

Postawy wobec spadku

Spadkobiorca może skorzystać z 3 możliwości względem spadku. Pierwszą z nich jest przyjęcie spadku wprost, czyli bez żadnych ograniczeń – wraz z aktywami i pasywami, czyli ewentualnymi długami. Inną możliwością jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co polega na tym, że spadkobierca odpowiada za długi tylko do wysokości aktywów spadku. Opłaca je zatem nie z własnego majątku, ale otrzymanym spadkiem. Ostatnią możliwością jest odrzucenie spadku.