Prawo gospodarcze

wykres giełdowy

Zajmuję się kompleksową obsługą firm tj. jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna i spółek prawa handlowego tj. działalności gospodarczej prowadzonej jako spółka akcyjna, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, partnerska oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Oferuję fachowe doradztwo prawne w ramach konsultacji dotyczących tego, jak prowadzić działalność gospodarczą. Służę doraźnym wsparciem prawnym, a także zapewniam stałą obsługę na warunkach korzystnych dla klienta. Swoją pomoc kieruję zarówno do osób fizycznych, które prowadzą swoją działalność, jak i firm. Dodatkowo pomagam swoim klientom w:

 • negocjacjach wewnętrznych i zewnętrznych na podstawie prawa gospodarczego i cywilnego,
 • reprezentowaniu ich przed sądami wszystkich instancji, w tym przed organami administracji publicznej, innymi instytucjami oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych,
 • rozstrzyganiu konfliktów między przedsiębiorcami,
 • sporządzaniu pism i umów,
 • spotkaniach z kontrahentami,
 • wydawaniu opinii prawnych.

Prawna obsługa spółek prawa handlowego

Zajmuję się stałym prowadzeniem prawnym spółek prawa handlowego. W celu skorzystania z takiego długofalowego wsparcia niezbędna jest rzetelna konsultacja, która często może obejmować kilka spotkań. Jest to zależne od wielkości firmy i zakresu pomocy, jakiej chce ona uzyskać. Do takich rozmów przykładam szczególną uwagę, ponieważ to od jakości ich przeprowadzenia zależy powodzenie dalszej współpracy. W ramach wspólnej kooperacji zajmuję się również windykacją. Poniżej umieściłam zakres obowiązków, które wykonam za klienta powierzającego się mojemu doświadczeniu. Dotyczą one zarówno standardowej obsługi prawnej, jak i windykacyjnej.

 • Analiza umów o pracę i cywilnoprawnych, a następnie rekomendacje do zmian poszczególnych zapisów lub stworzenie umów od podstaw.
 • Bieżące sporządzanie opinii prawnych i udzielanie konsultacji w aspekcie różnych problemów prawnych.
 • Negocjacje z kontrahentami i dłużnikami, by uzyskać najbardziej atrakcyjne warunki współpracy dla firmy oraz rozwiązać konflikt w formie ugodowej, zanim zostanie przeniesiony na drogę sądową.
 • Wykonanie tzw. przedprocesowego postępowania, którego celem jest zabezpieczenie należności i majątku firmy.
 • Podjęcie się postępowań przeciwko członkom zarządów spółek prawa handlowego, jeśli egzekucja okazała się bezskuteczna.
 • Nadzór nad postępowaniem upadłościowym i zgłaszanie wierzytelności.

Kiedy warto zdecydować się na stałą pomoc radcy prawnego?

Swoim klientom oferuję pomoc okolicznościową i stałą, jednak zdecydowanie się na konkretny rodzaj wsparcia prawnego może być trudny. Podstawowym pytaniem, na które należy sobie odpowiedzieć, aby podjąć dobrą decyzję jest to, jak często spółka potrzebuje skorzystania z wiedzy radcy prawnego. W przypadku niewielkich przedsiębiorstw, których właściciel potrzebuje uregulować tylko nieliczne kwestie, wystarczy tzw. jednorazowa konsultacja. Z kolei w dużych spółkach, które nie posiadają własnego działu prawnego, a wymagają stałej obsługi prawnej, zdecydowanie się na stałą współpracę z kancelarią będzie skutecznym wyborem. Przede wszystkim dlatego, że korzystanie z pojedynczych konsultacji jest bardziej kapitałochłonne niż zdecydowanie się na ciągłą relację. Do swoich klientów zawsze podchodzę indywidualnie i wspólnie ustalamy korzystne warunki współpracy. Dodatkowo duże spółki z natury wymagają nieustannego regulowania kwestii prawnych, zatem dobrze jest mieć radcę prawnego, który będzie na bieżąco odpowiadał na potrzeby firmy.